Portfolio

Opracowanie treści na landing page produktowy

Klient: Beghelli

Strona produktu System RX

Branża: przemysł, oświetlenie

Opis projektu

Pracując nad projektem dla Beghelli Polska, moim głównym celem było stworzenie skutecznej strony produktowej dla Systemu RX – innowacyjnego rozwiązania w dziedzinie oświetlenia energooszczędnego. 

Projekt zrealizowałam z ramienia firmy BusinessWeb, z którą współpracowałam na etacie B2B. Działałam w zespole z projektantką stron www i bezpośrednio z klientem.

Projektowanie treści

Korzystając z informacji dostarczonych przez klienta oraz własnych badań, napisałam treści podkreślające kluczowe korzyści Systemu RX.

Pracując nad projektem dla Beghelli Polska, moim głównym celem było stworzenie skutecznej strony produktowej. Proces ten podzieliłam na kilka kluczowych etapów.

Zrozumienie potrzeb klienta

Pierwszym krokiem było głębokie zrozumienie potrzeb i oczekiwań klienta. Współpracując z zespołem Beghelli, przeprowadziłam analizę, żeby określić główne grupy docelowe produktu. Ustaliliśmy persony, które miały pomóc w skierowaniu komunikacji w odpowiedni sposób.

Tworzenie treści

Priorytetem było dla mnie stworzenie hierarchii informacji, tak żeby najważniejsze korzyści produktu były prezentowane na wierzchu.

Dbałam o jasny i konkretny przekaz, unikając zbyt technicznego języka na rzecz sformułowań zrozumiałych dla danej grupy odbiorców.

Wprowadziłam wyraźne wezwania do działania (CTA), które zachęcały odwiedzających do kontaktu z klientem.

Korzystając z technik storytellingu, starałam się zaangażować emocjonalnie czytelnika, żeby podkreślić wartość dodaną produktu.

Integracja treści z designem strony

Całość treści została rozmieszczona tak, żeby współgrała z brandingiem marki, tworząc harmonijny i przekonujący przekaz. Dzięki temu podejściu, udało się stworzyć stronę, która nie tylko prezentuje produkt, ale także podkreśla wartość, jaką przynosi on klientom.

Koordynacja pracy

Jako koordynator projektu, dbałam o płynną komunikację między klientem, grafikiem oraz webdesignerem. Dzięki temu treści były idealnie dostosowane do designu strony, a cały proces tworzenia landing page przebiegał sprawnie i zgodnie z harmonogramem.

Podsumowanie projektów​

Landing page produktowy dla marki Beghelli Polska to przykład, jak skuteczna komunikacja i dobrze zaplanowany proces mogą przekształcić informacje o produkcie w przekonujący przekaz dla potencjalnych klientów. 

Dzięki zastosowaniu najlepszych praktyk w tworzeniu treści udało się stworzyć stronę, która nie tylko prezentuje produkt, ale także podkreśla wartość, jaką przynosi on klientom.